Stepping Stones Coaching biedt scholen de volgende diensten aan:

Individuele coaching van leraren, waarbij het optimaliseren van het functioneren van de leerkracht centraal staat. Tijdens het kennismakingsgesprek met de directie en/ of leerkracht wordt informatie uitgewisseld. Kernwoorden hierbij zijn het concretiseren van de hulpvraag, de gewenste doelen formuleren en het maken van een actieplan. Het actieplan wordt eventueel teruggekoppeld naar de directie. Het coachingstraject bevat meestal een of meerdere observaties in de klas, waarbij gelet kan worden op specifieke zaken als:

 • Effectief leerkracht gedrag
 • Communicatieve vaardigheden
 • Instructievaardigheden
 • Klassenmanagement etc.

Misschien bent u leraar op een basisschool en herkent u dit:

 •  ‘Ik werk sinds kort op een nieuwe school. De cultuur en manier van werken is heel anders dan ik gewend ben. Ik heb er veel moeite mee een plekje te vinden. Ik weet niet goed hoe ik mezelf kan zijn en tegelijkertijd een deel van het team kan uitmaken.’
 • ‘De werkdruk is enorm; de directie wil van alles, ouders stellen hoge eisen, er zitten veel kinderen in mijn klas die extra aandacht nodig hebben, soms weet ik gewoon niet meer hoe ik het allemaal kan bolwerken’.

Tarieven voor individuele coaching en begeleiding:

  • Een kennismakingsgesprek (± 30 minuten) is gratis.
  • Intakegesprek (± 90 minuten) € 50,–  (+ 21% BTW) per uur.
  • Coachingsgesprek (± 60 minuten) € 50,– (+ 21% BTW)
  • Eventuele reiskosten € 0,19 per km.

onderwijsTrainingen m.b.t. communicatie, samenwerking en sfeer verbeteren voor het gehele team. Na een kennismakingsgesprek met de directie wordt het specifieke onderwerp van de training vastgesteld. Er wordt een trainingsprogramma vastgesteld en uitgevoerd. Na de training vindt er een evaluatie met het team en met de directie plaats. Tarieven  op aanvraag.