Kinderen  kunnen kiezen voor een coachingstraject waarbij doelgericht, interactief en gestructureerd gewerkt wordt aan onder andere:

  • Bewustwording en persoonlijke groei
  • Het vergroten van zelfvertrouwen
  • Het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden en talenten
  • Omgaan met de (negatieve) gevolgen van scheiding van de ouders, verhuizing of andere veranderingen en/of rouwprocessen.

Onderwijskundige begeleiding

Er kan ook onderwijskundige begeleiding aangeboden worden. Denk hierbij aan begeleiding die erop gericht is leerlingen te leren hoe ze huiswerk moeten plannen, leren en maken. Verder kan bijvoorbeeld ook kan hulp en uitleg geboden worden bij het de planning en organisatie van: spreekbeurten, werkstukken en boekverslagen.